Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Procedure for udsat skolestart

I henhold til Folkeskolelovens §34, stk. 2, kan forældre søge om skoleudsættelse med begrundelse i barnets udvikling. Der er i Folkeskoleloven ikke udstukket centrale retningslinjer for udsættelse af skolestart.

  • Udsættelse af skolestart i Faaborg-Midtfyn Kommune skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og skal være begrundet i barnets udvikling og med en forventning om, at barnet efterfølgende vil kunne klare skolegang på lige fod med de øvrige børn.
     

  • Skoleudsættelse vil ikke kunne ske med begrundelse i specialpædagogiske behov, idet folkeskolen giver specialpædagogisk bistand til børn med behov for særlig tilrettelagt undervisning.

Der skal søges om skoleudsættelse i perioden frem til 1. december 2023, hvor der er digital indskrivning til forårsSFO, børnehaveklasse og SFO. Skoleudsatte børn skal også registreres digitalt.  

En skoleudsættelse besluttes i et samarbejde mellem forældre, dagtilbud og distriktsskole. Såfremt dit barn er tilknyttet PPR, inddrages fagpersonen derfra i samarbejdet. 
Ansøgning om skoleudsættelse og en indsatsplan fra dagtilbuddet, afleveres til distriktsskolen i forbindelse med indskrivningen.

Det er skolelederen på dit barns distriktsskole, der foretager den endelige afgørelse. Dette gælder også, hvis en elev efterfølgende indskrives i en fri grundskole.

Skolelederens afgørelse kan ikke ankes.

 Skal barnet gå i skole i Faaborg-Midtfyn Kommune, skal der ansøges om skoleudsættelse i Faaborg-Midtfyn Kommune ved barnets distriktskole, også selvom at der foreligger en godkendt skoleudsættelse fra anden kommune. Ansøgning og indsatsplan fremsendes til barnets nye distriktsskole.

 Du finder skema til ansøgning om udsat skolestart her: 

https://www.fmk.dk/borger/boern-og-familie/skole-og-uddannelse/skoler/folkeskoler/