Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Praktiske oplysninger

Espe skoles fritidsordning
Espe Skoles fritidsordning henvender sig til børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.
SFO er en del af skolens samlede virksomhed.
Skolebestyrelsen er også SFO bestyrelse.
Skolelederen har det overordnede ansvar.
 
Indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse og udmeldelse skal ske på kommunens hjemmeside under selvbetjening (giv besked til personalet). Opsigelse af pladsen skal ske med 1 mdr. varsel til d. 31. eller 15. i en måned.
Juli måned er betalingsfri.
Friplads kan søges efter gældende regler.
 
Modulordning/åbningstider.
I SFO'en er der  mulighed for at vælge mellem 3 moduler :
 
Morgenmodul:
 kl. 6.30 til kl. 8.00 (Ønskes udvidet åbningstid fra kl. 6.00 skal henvendelse ske til personalet)
 Vi tilbyder havregryn, cornflakes, brød, ost, smør og pålæg hver dag. 
 
Eftermiddagsmodul:
 kl. 14.00 til 16.45 (fredag 15.45 )
 
Heldagsmodul:
 kl. 6.30 (6.00) til 8.00 og 14.00 til 16.45 (fredag kl. 15.45)
 
Se priser på kommunens hjemmeside 
 
Feriepasning
Vi har som hovedregel åbent i alle de uger/dage, hvor skolen er lukket.
Børnehaven Kahytten og SFO'en åbner og lukker sammen de dage.
Kommunens lukkelov giver dog mulighed for at lukke helt, og tilbyde pasning i anden institution, hvis det tilmeldte fremmøde er under 20% af de indmeldte børn.
VIGTIGT - Tilmelding skal ske på Aula.
SFO'en er altid lukket Grundlovsdag.
 
Fravær
Ved sygdom eller andet fravær bedes I melde afbud på ForældreIntra inden kl. 8. Dette gælder også, hvis hele klassen inviteres hjem til fødselsdag.
 
Legeaftaler skal laves hjemmefra.
 
Garderobe
Vi opfordre til at kassen med skiftetøj, tages med hjem med jævne mellemrum, så den altid er opdateret med tørt tøj der passer barnet.
 
Madpakker
Børnene skal have en madpakke med til eftermiddagen i SFO. Den kan opbevares i køleskab. Vi spiser når børnene kommer fra skole kl. 14.00 - og der er altid en voksen med.
 
Busordning
Vi sender børnene med bussen hver dag. Lav enten en fast aftale eller dag for dag aftale med personalet på forældreintra.
 
Forældreinformation
Nyhedsbreve ligger på Aula i det omfang det er nødvendigt. Månedsaktiviteter og årshjul vil ligeledes ligge på Aula.
  
Vi håber på et godt og konstruktivt samarbejde. 
Venlig hilsen
Personalet