Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Praktiske oplysninger

Glemte ting.
Tøj vil man som regel kunne finde dagen efter på det sted, hvor tøjet er glemt. Tøj, der ikke er afhentet, bliver lagt frem til skolefesterne. Glemte ure, smykker og lignende kan afhentes på lærerværelset, kontoret eller hos servicelederen. HUSK: at mærke elevernes ejendele med navn.
 
Bøger og inventar.
Undervisningsmaterialer er dyre, derfor skal bøgerne være indbundne hele skoleåret. Generelt skal vi passe godt på skolens materialer, inventar og bygninger.Såfremt en elev med vilje eller ved uagtsomhed ødelægger noget på skolen, vil regningen blive sendt til forældrene.Det anbefales at tegne en ansvarsforsikring. Eleverne er i skoletiden sikret gennem kommunens kollektive ulykkesforsikring. Forsikringen kan kun betragtes som et supplement til en privat ulykkesforsikring og dækker f.eks. ikke tab af ejendele. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse på skolens kontor.
 
Aula.
Det er vigtigt at tjekke Aula regelmæssigt, da det er her, at beskeder og informationer fra skolen vil komme. 
 
Indesko.
Vi vil gerne have et godt indeklima på skolen. Eleverne skal derfor medbringe og anvende indesko, når de opholder sig indendørs. Der er garderobe ved hvert klasselokale.
 
Skolefoto.
Der tages skolefoto hvert år.
 
Fravær og fritagelse
Første dag efter fravær medbringes skriftlig besked fra hjemmet med angivelse af årsagen til fraværet. Fritagelse for skolegang skal begrænses til et absolut minimum!
 
I øvrigt gælder følgende:
Faglæreren kan give fri i enkelte timer.
Klasselæreren kan give fri i op til 1 dag.
Skolelederen kan give fri i flere dage.
(skolebestyrelsen orienteres om alle fritagelser ud over 5 dage).
 
Om idræt gælder følgende:
Fritagelse skal begrænses mest muligt.
Anmodning om fritagelse fremsættes skriftligt.
Ved længerevarende fritagelse (ud over 4 sammenhængende uger) kræves der en lægeerklæring - (lægeerklæringen betales af hjemmet.)
Alle elever bader efter idræt, medbragt sæbe anvendes.
Spray-produkter; deodoranter mm. bruges ikke i omklædningsrummet.
 
Ringetider.
I uger med normalt skema er ringetiderne som følger:

   

1.lekt.08.00 - 08.15
2.lekt.08.15 - 09.00
3.lekt.09.00 - 09.45
4.lekt.10.05 - 10.50
5.lekt.10.50 - 11.35
Spisepause11.35 - 11.55
6.lekt.12.20 - 13.05
7.lekt.13.25 - 14.10
8.lekt.14.15 - 15.00
 
Skolesundhedsplejerske. 
Sundhedsplejens generelle tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune.
· 0. klasse: Funktionsundersøgelse (højde, vægt, syn og hørelse)
· 1. klasse: Indskolingsundersøgelse med forældre
· 3. klasse: Sundhedspædagogisk indsats på klasseniveau og funktionsundersøgelse (højde og vægt)
· 6. klasse: Pubertetsundervisning og funktionsundersøgelse (højde, vægt og syn)
 
Tandplejen.
Det foregår på  Tandklinikken i Ringe. Eleverne indkaldes til undersøgelse af Tandplejen. Forældre sørger selv for transport.