Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel

Princip for Trivsel på Espe Skole & Børnehave

 

Mål:

  • Vi arbejder på, at alle trives og er en del af fællesskabet, og at der er plads til tryghed, tillid og glæde.
  • Den enkelte barns selvværd og selvtillid skal styrkes og sikres ved en løbende indsats i forhold god trivsel.
  • Vi ønsker at fremme indlæringen og give vores børn de bedste muligheder for et godt liv både i børnehaven, på skolen og i deres videre liv.

 

I børnehaven arbejdes der med:

- ”Fri for mobberi”, ”Trin for trin” og ”Når førstehjælp lærer børn omsorg”.

- Der snakkes løbende om trivsel med børnene til samlinger i hverdagen.

- Ud fra ”Barnet i centrum” arbejdes der med børnenes sociale kompetencer, inkluderende fællesskaber og relationsdannelse.

 

På alle klassetrin arbejdes der med klassetrivsel og sociale ”færdselsregler”:

- Alle klasser udarbejder hvert år egne klasseaftaler til at fremme den sociale trivsel i klassen. Klasseaftalerne revideres løbende.       Klasseaftalerne skal hænge i klassen og være kendt af forældrene.

- Der afholdes fællesdage, hvor eleverne ofte er delt op på tværs af klassetrin.

- Vi vægter skole-hjem-samarbejdet højt, og elevers trivsel er et fast punkt ved alle skole-hjem-samtaler.

- Vi tilsigter desuden at afholde elevsamtaler inden skole-hjem-samtalerne, hvor elevens trivsel også er et fast punkt.

- Vi anerkender, at eleverne kommer fra forskellige familier med forskellige ressourcer

- Vi arbejder bevidst med at tilpasse læringsrummet til eleverne.

- På skolen arrangeres klasseudflugter, hytteture, klassefester, skolekoncerter m.m.

- Vi har et elevråd/trivselsråd, der jævnligt tager ”temperaturen” på elevernes trivsel på skolen.

- Skolen har udarbejdet en handleplan mod akut mobning, som ligger på Skoleporten.

 

På Espe Skole inddrages forældrene forebyggende i trivselsarbejdet:

- Klassens sociale trivsel drøftes med forældrene mindst 1 gang om året.

- Hver klasse har et forældreråd, som sørger for forskellige sociale arrangementer i klassen.

- Klassens klasseaftaler skal være kendt af forældrene, og vi forventer, at forældrene bakker op om disse.

- Alle klasser udarbejder aftaler i forhold til fødselsdage, således at alle eller alle piger/alle drenge deltager i fødselsdage.

- Støt op om fælles arrangementer i klassen med forældre og børn – alle børn med til alle arrangementer.

- Prioritér forældregruppens sammenhold – så bliver det også lettere at tale om problemerne i forældregruppen.

- Snak pænt om kammerater, forældre og skolens personale i børnenes påhør.

- Spørg til andre børn. Lær børnene i dit barns klasse at kende. Snak med dem, lær deres navne at kende, invitér kammerater med hjem.

- Mød op til skole-hjem-samarbejdet på skolen.

- Kontakt skolen ved tegn på mistrivsel – og kontakt hellere skolen én gang for meget end én gang for lidt.

- Vis dit barn, at man som forældre støtter og bakker op om skolens arbejde med problemerne.

 

På Espe Skole arbejdes der med venskabsklasser efter følgende model:

- Forårs-SFO – 3.klasse, 0.kl. – 4.kl., 1.kl. – 5.kl., 2.kl. – 6.kl.

- Klasselærerne i venskabsklasserne skal tage samarbejdsinitiativer mindst en gang i kvartalet, hvilke skal indgå i årsplanerne.

- Eleverne i venskabsklasserne fordeles, så alle har mindst én bestemt venskabsklasseven.

- Der udarbejdes et aktivitets- og bevægelseskatalog til brug for venskabsklassernes samvær.

 

På Espe Skole har vi minimum én AKT-vejleder ansat (Adfærd/Kontakt/Trivsel)

(Pt. har vi to AKT-vejledere ansat)

- AKT-vejlederen afholder kurser på alle klassetrin, så eleverne får deres sociale ”værktøjskasse” fyldt op. Skolen har udarbejdet et trivsels-årshjul (er pt. under udarbejdelse). Af dette fremgår det, hvilke Trivselskurser, der gennemføres på hvilke klassetrin.

- Alle lærere og pædagoger får vejledning/sparring af skolens AKT-vejledere.

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 12.12.2017 Ovenstående revideres hvert andet år.