Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mobning

Espe Skoles handleplan i forbindelse med et (akut) mobningsproblem

Definition af ordet mobning:

”Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.” (Hentet fra ”Mobning i skolen”).

Eksempler på mobning kan være: forfølgelse gennem gentagne drillerier, ondskabsfulde øgenavne, aggressiv adfærd og udelukkelse fra fællesskabet. 

 • Klasselæreren/den implicerede lærer tager en samtale med den elev, der er blevet mobbet.
 • Klasselæreren/den implicerede lærer tager en samtale med den eller de elever, som mobber.
 • Klasselæreren tager kontakt til forældrene til de implicerede parter. Det kan være nødvendigt at involvere alle forældrene i en klasse. Ved behov for sparring/rådgivning kan man altid kontakte AKT-vejlederen.
 • Klasselæreren har ansvaret for at evt. kontakt til SFO tages og omvendt.
 • Klasselæreren/den implicerede lærer er ansvarlig for at arbejde med den samlede gruppe/klasse om problemet. Det er her vigtigt, at tydeliggøre den rolle de passive mobbere har som tilskuere.
 • Klasselæreren skal sikre sig, at alle klassens lærere er kendt med og opmærksomme på problemet. Klasselæreren skal sikre, at skolelederen er orienteret om problemet. Skolelederen og AKT-lærer/PPR-medarbejder (psykologisk/pædagogisk rådgivning) kan indgå i samarbejdet f. eks. som observatør.
 • Det er muligt at inddrage SSP (socialforvaltning, skole, politi) og/eller PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i problemet.
 • Ovenstående plan er tænkt som et arbejdsredskab, hvor de enkelte punkter anvendes i rækkefølge eller efter behov, og der foretages løbende evaluering (evt. kan Klassetrivsel.dk bruges til evalueringen).

Ovenstående tages op til revidering hvert andet år.

Vedtaget i Skolebestyrelsen d. 18.01.2016

 

Digital mobning – tillæg til handleplan mod mobning

Hvad forstår vi ved digital mobning?

Digital mobning forstås som krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som børn udsættes for; for eksempel via sms eller på de sociale medier.

Hvordan forebygger vi digital mobning?

I hjemmet:

Når vi skal forsøge at undgå digital mobning har forældrene en væsentlig rolle – ligesom samarbejdet mellem skole og hjem og forebyggende forløb i undervisningen også er vigtige. Vi har en forventning om, at I forældre også imødegår de problematikker, den digitale teknologi har medført og hjemme interesserer jer for jeres barns færden og aktivitet på nettet.

Barnets liv på nettet er en stor og betydningsfuld del af hans/hendes virkelighed og skal tages lige så alvorligt som oplevelser og erfaringer fra den fysiske verden.

Det er derfor vigtigt, at I derhjemme taler forebyggende med jeres barn om, hvilken slags opførsel, der er i orden på nettet og hvilken, der ikke er.

Når I involverer jer i jeres barns internetvaner, kan I hjælpe barnet og gøre dets færden på nettet mere sikker.

På disse sites er der god information at orientere sig i:

https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/foraeldre/

http://cfdp.dk/instagram-og-musical-ly-hjaelp-de-unge-med-deres-indstillinger/

I skolen:

I det daglige og øvrige arbejde med trivsel, har vi for øje at give eleverne kompetencer til at færdes sikkert på nettet, og til at skelne mellem, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden i den digitale kommunikation.

På det konkrete plan har vi undervisningsforløb på 3. og 6. klassetrin med Faaborg-Midtfyn Kommunes SSP-konsulent, hvor der arbejdes målrettet med at forebygge digital mobning. Desuden følger vi naturligvis vores antimobbestrategi – også når det handler om konflikter i den digitale verden.

Hvad stiller vi op, hvis et barn udsættes for digital mobning?

Handleplan (forældre):

 • Tal først og fremmest med barnet om, hvad der er sket. Få barnet til at vise dig sms'en/opslaget og tag om muligt et screenshot.
 • Tag kontakt til mobberens/mobbernes forældre, hvis det drejer sig om nogle, I kender.
 • Tag kontakt til skolen, hvis den digitale mobning er foregået i skoletiden, er foregået mellem to/flere klassekammerater, eller hvis I har brug for vejledning (klasselærer, AKT(Adfærd/Kontakt/Trivsel)-vejleder, ledelse).

Handleplan (skole):

Hvis den digitale mobning er foregået eller opdages på skolen, følger vi den handleplan, der er for håndtering af mobning generelt og som står beskrevet på vores hjemmeside.