Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fællesbestyrelsens arbejde

Det er, som Fællesbestyrelse, vores opgave at føre tilsyn med Espe Skole og Børnehave, så vi overholder Dagtilbuds- og Folkeskoleloven, og vi ser det som vores fineste opgave at sikre kvaliteten af vores skole og dagtilbud. Dette gør vi blandt andet ved at støtte op om vores fantastiske personale, så vores børn får en god hverdag med læring, trivsel og tryghed i fokus.

Da vi, som Landsbyordning, har både børnehave og skole til og med 6. klasse, arbejder vi løbende på at styrke den røde tråd igennem børnenes op til ni år på vores matrikler. Det bidrager til børnenes tryghed i hverdagen.

Fællesbestyrelsen består af forældrerepræsentanter fra både børnehave og skole, ledelse, medarbejderrepræsentanter og elevrødder fra 6. klasse, som mødes en gang om måneden. Dette gør, at vi byder ind med mange forskellige kompetencer og interesser; hvilket vi altid prøver at udnytte i bestyrelsessammenhæng. Det sker blandt andet ved, at vi i starten af året fordeler en række opgaver i mindre udvalg og ad-hoc grupper, som arbejder ved siden af vores faste møder. Udvalg og grupper melder løbende ind på vores møder, så alle er orienteret om, hvordan det går med de forskellige opgaver, og når der er brug for indspark eller diskussion om en specifik opgave.

Vi arbejder med mange forskellige opgaver i løbet af året, og her kan fx nævnes:

  • Dialogmøder med politikere og embedsmænd
  • Gennemgang af budget
  • Arbejde med skolens principper indenfor fx. kost og forældresamarbejde
  • Kurser og udviklingsmøder
  • Opgaver ifm. anlægsopgaver og forslag til nye anlægsønsker
  • Høringssvar
  • Ansættelser
  • Praktisk hjælp til arrangementer og fester på skolen

                          ...samt meget andet!

Som det sidste skal det nævnes, at vi aldrig har med elevsager at gøre. Her vil vi gerne henvise til, at man tager kontakt til rette vedkommende, nemlig de personaler der har med barnet at gøre til hverdag eller Vibeke, vores skoleleder.

Det er en spændende proces at være medlem af Fællesbestyrelsen, hvor vi får mulighed for at bidrage til udviklingen af børnehave og skole sammen med det dygtige personale.

Espe Skole og Børnehaves Fællesbestyrelse

November 2020