MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens arbejde

    

Skolebestyrelsesarbejdet på Espe skole

 Hvilke arbejdsopgaver er mon forbundet med at sidde i skolebestyrelsen for en folkeskole i Danmark? Tja - overordnet set kan man vel sige, at det drejer sig om at holde tilsyn med skolen, således at den lever op til de krav, der forlanges ifølge folkeskoleloven. (Så enkelt er det!) Nej - så let slipper man altså ikke, hvis man skal fortælle lidt om det at sidde i skolebestyrelsen på Espe skole. Der er faktisk mange både store og små sager, som man skal tage stilling til.

 Vi er lige nu i gang med at lave en ny moppe- og trivselspolitik for Espe skole. I den forbindelse blev der brugt ca. en time på alle forældremøderne her i efteråret, hvor der i mindre forældregrupper blev diskuteret en række udvalgte udsagn om trivsel. Dette kom der en masse gode stikord og bemærkninger ud af. Alle disse fremkomne ord og sætninger arbejder vi nu for tiden videre med på skolebestyrelsesmøderne, og her til foråret kan vi så forhåbentlig fremlægge en ny moppe- og trivselspolitik for Espe skole. Allerede nu kan vi røbe, at 2 vigtige ord på Espe skole fremover vil være - GLADE BØRN. Dette bunder dybest set i, at når man er glad, så har man mere overskud og energi, er mere oplagt til indlæring, og giver så mere igen til andre. Vi ser meget frem til at færdiggøre den nye moppe- og trivselspolitik, og vi vil gerne takke for det store engagement, som alle forældre lagde for dagen ved forældremøderne.

 Økonomi, Budgetter - overskud eller underskud - er jo helt klart også elementer, som der bruges en del tid på i skolebestyrelsen. Det kan godt lyde kedeligt, når man taler om det, men det er væsentligt at fokusere på, om skolen følger den økonomiske linje, der er lagt, således at vi ikke lige pludselig kommer i en situation, der gør, at der skal indhentes et stort underskud fra et tidligere år. Medarbejderne på Espe skole arbejder alle med et stort engagement, hvilket gør at det er lettere at følge de budgetter, der er lagt.

Når skolebestyrelsen skal vedtage årsbudgettet for skolen, ja så er det klart, at der af og til skal træffes nogle beslutninger, som peger enten i den positive eller negative retning. Det kan f.eks. dreje sig om følgende: Skal/kan vi beholde den frivillige musik, skal vi udbygge eller nedtrappe lektiecaféen, er der plads til deletimer i dansk til en stor klasse og mange andre ting. Dette er beslutninger, som alle har betydning for, hvordan hverdagen på skolen forløber, og her er det at man som medlem af skolebestyrelsen kan have en væsentlig indflydelse på, i hvilken retning skolen skal bevæge sig.

Vi er stolte af at sige, at vi har været med til at tage beslutninger som peger i den positive retning for skolen, på trods af de nedskæringer der har skullet gennemføres i de forløbne år.

 Foråret 2010 er tiden, hvor der skal vælges en ny skolebestyrelse for Espe skole, som skal virke fra starten af skoleåret 2010-2011 og 4 år frem. Vi håber, at rigtig mange vil gå ind i skolebestyrelsen eller være med til at finde de personer, som har lyst, interesse og vilje til at gøre en forskel. Det kræver ikke specielle kvalifikationer, for at sidde i en Folkeskoles skolebestyrelse, men derimod engagement. Noget som vi ved, at I forældre til børnene på Espe skole har. At engagementet er der, kan vi som skolebestyrelse både føle, se og høre, når I samles på skolen. Alle vil det bedste for vores skole, så begynd derfor allerede nu at overveje, om det ikke kunne være noget for jer, genboen eller måske en anden forældre, der bare lige skal opfordres lidt, for at vedkommende siger ja. 4 år! Ja - det lyder som lang tid, men tiden går faktisk hurtigt, og det er egentligt mærkeligt at tænke på, at vores periode på 4 år allerede er ved at være slut.

 Skolebestyrelsesarbejde. Ja – vi ved godt at ordet kan lyde kedeligt og besværligt når man nævner det, men det er ikke tilfældet. Det kan derimod kædes sammen med personlig udvikling, med indsigt i skolevæsnet både på det lokale og landsdækkende plan samt et indblik i det arbejde der ligger til grund for vores egen lokale skole.

 Det ligger den nuværende skolebestyrelse meget på sinde, at der samles et stærkt og dynamisk skolebestyrelseshold, der efter sommerferien 2010 kan føre Espe skole endnu et skridt ind i fremtiden.

 Så kære forældre. Vi opfordrer jer hermed til at tænke grundigt over, om det ikke er noget for jer at blive skolebestyrelsesmedlem for en tid.

 I er meget velkomne til at kontakte os, hvis der er noget, I vil høre nærmere om, eller hvis I bare har lyst til en lille snak om det at være i skolebestyrelsen – vi står gerne til rådighed.

 Husk på at vi ikke kan se ind i fremtiden, men vi kan påvirke den, med de handlinger vi foretager.

 

Mange hilsner

Skolebestyrelsen

Espe skole