Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for samarbejdet mellem forældre og Børnehave/skole/SFO

Princip for samarbejdet mellem forældre og Børnehave/skole/SFO

På Espe skole og Børnehave vægter vi samarbejdet mellem børnehave/skole/SFO og hjem højt.

Dette samarbejde er en af de afgørende faktorer for, at barnets trivsel og læring lykkes.

 • Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere.
 • Samarbejdet præges af åbenhed, gensidighed og ærlighed.
 • Samarbejdet er ligeværdigt og gensidigt forpligtende.

 

Børnehaven:

For at styrke det gode samarbejde med forældrene, prioriterer vi den daglige dialog højt.
Det gør vi ved at;

 

 • Være synlige og imødekommende i bringe og hente situationer.
 • Give informationer via tavle, nyhedsbrev, sedler og AULA.
 • Afholde forældresamtaler med udgangspunkt i ”Barnet i centrum”.
 • Afholde forældremøder.
 • Altid at have tid til snak om stort og småt.
 • Forældrene inddrages i et ligeværdigt samarbejde, når der er en bekymring omkring et barn.
 • Vi altid har kaffe på kanden.
 •  

SFO:

I SFO foregår samarbejdet således:

 • Daglig kontakt med forældrene – få en snak om stort og småt.
 • Personalet er tilgængeligt for at få den gode dialog, både den direkte kontakt og igennem AULA.
 • Hvert klassetrin i SFO’en har tilknyttet en primær pædagog, som har den tætteste kontakt omkring barnet.
 • Gensidig forpligtelse mellem forældre og primær pædagog om at have en dialog, såfremt barnet ikke trives i såvel SFO som hjemme.
 • Forældrene meddeler til SFO’en, hvis der er forandringer i hjemmet, der kan have afgørende betydning for barnets trivsel.
 • Ved arrangementer deltager primær pædagogen, der er tilknyttet klassetrinet, og medvirker dermed til at styrke samarbejdet.

 

Skolen:

I skolen foregår samarbejdet således:

 • Hver klasse opretter et forældreråd, hvortil forældrene vælges.
 • Der afholdes to samtaler med elever og forældre på alle klassetrin. Elever, forældre og lærere forbereder sig dertil ved hjælp af samtaleark o.l.
 • Elevplaner udleveres til den første skole-hjem-samtale.
 • AULA er den daglige skriftlige kontaktmulighed for forældre og skole.
 • Skolen inddrager altid forældre, når der er bekymring.
 • Forældrene inddrager skolen og omvendt, hvis der sker noget ud over det sædvanlige, som vil kunne påvirke barnets hverdag i skolen, eller som vil kræve, at der skal tages ekstra hensyn til barnet.
 • Skolen sikrer, at forældrene forud for skolegangen kommer til at kende skolen.
 • Forældrene er altid velkomne til at følge med i undervisningen, dette bedes informeres i forvejen til personalet.

 

Vedtaget i Fællesbestyrelsen d. 17.december 2019.